Ole Daniels

Mættede Farver - Til et Sultent Publikum

Ole Daniels er rundet af Vestjylland gennem sin opvækst på Borbjerg-kanten, og her har han sit virke efter studieår på respektive akademier.
Han er klassisk skolet. En del af hans produktion er eksemplariske figurog kompositionsstudier, hvor talentet går hånd i hånd med en solid teknik.
I hans tidlige værker ses allerede tydeligt en proces hen imod en fordybelse i selve farven i billedet. Hans motiver er lidt traditionelle, men farvearbejdet har betydelig karakter.
I hans nyeste produktion er der adskillige landskabsstudier, der vidner om et talent i bevægelse. Ole Daniels arbejder med en mættet palet, således at motiverne ender med at få en meget robust karakter, med en rigtig god penselteknik, så farverne kommer til at stå lidt rå over for hinanden. Det bliver således farvekombinationen, som til sidst fremtvinger motivet som helhed.
Er der her tale om et lidt beskedent menneske, der i sit kunstneriske virke står og »tripper« lidt, så er der ingen grund til at tøve.
Talentet rækker så rigeligt — og til mere, såfremt Ole Daniels vælger at lægge et mere ekspressivt element ind i sine billeder. Der er eksempelvis anslag til en særdeles god portrætmaler i Ole Daniels produktion, når han på et tidspunkt beslutter sig for at skrue ned for forsigtigheden og sætte blus på de sidste farvehøjder.
Vi venter spændt!